ÚVOD

Poznejte terapii Antroposofické
medicíny na vlastní dotek

Rytmické vtírání a rytmická masáž je velice jemná metoda doteku, kterou se působí jen na podkoží tzv. pojivovou tkáň. Ta se odborně nazývá fascie. V pojivové tkáni se nachází z velké části nervová zakončení, proto rytmické vtírání a rytmické masáže působí hluboce i na psychický stav člověka. Díky následnému uvolnění těla má také rytmické vtírání a rytmické masáže hluboký účinek na fyzické tělo člověka i na jeho životní síly a také na emoční stránku člověka. Tato metoda se může používat u akutních stavů, ale i preventivně k udržení fyzického a psychického zdraví. 

Terapie rytmického vtírání a rytmických masáží na cestě k uzdravení

Rovnováha

    Rytmus

Srdce

Dýchání

Metabolismus

Základem techniky byla klasická švédská masáž. Tato metoda byla dále rozvíjena dle antroposofického nahlížení na člověka. Na rozdíl od klasické masáže pracuje rytmické vtírání a rytmická masáž převážně s nervosvalovou soustavou a pojivovou tkání (fascie). Působí na takzvaný rytmický systém – srdce, krevní oběh a dýchání. Pozitivně ovlivňuje poměr dechu a pulzu. Účinek prohloubení dechu tak přispívá k harmonizaci mezi výstavbou a vylučováním. Ovlivňuje vyrovnávající funkce celého organismu, mimo jiné také metabolismus. Uvolňuje přílišný svalový tonus, strachy a úzkosti. Velice pomáhá i při bolestivých stavech. Rytmické vtírání a rytmická masáž se mohou provádět v akutním stavu, ale i preventivně k udržení fyzického a duševního zdraví. Touto metodou můžeme výrazně ovlivnit  životní síly člověka, které jsou potřebné k regeneraci organismu a v samotném procesu léčení.

dr. Ita Wegman (22. února 1876 – 4. března 1943)

Antroposofická medicína byla na základě impulzu Dr. Rudolfa Steinera založená následně spolu s Dr. med. Itou Wegman. Ita Wegmam na základě poznatků Rudolfa Steinera dále vyvinula speciální formu masážní terapie, nazyvanou rytmická masáž a další léčebné procedury.

V roce 1921 založila první Antroposofickou lékařskou kliniku v Arlesheimu ve Švýcarsku známou až do roku 2014 jako Ita Wegman Clinic. Celý svůj život zasvětila vzniku a další podpoře antroposofické medicíny ve své domovině i ve světě. 

“Doufám, že se nyní všichni můžeme spojit ve společné práci, aby  jsme se navzájem podporovali a usilovali dosáhnout toho, co od nás lékařů Rudolf  Steiner očekával.

Ita Wegman 28.12.1927

Povědomí o antroposofické medicíně má u nás v Čechách jako i jinde dlouholetou tradici. Antroposofická medicína byla u nás známá již v době První republiky, bohužel z důvodu druhé světové války a následným obdobím komunismu tento směr u nás skoro úplně zanikl.

Po roce 1989 se obnovily možnosti opět navázat a dále rozvíjet tento směr. Antroposofická medicína přináší v dnešní době moderní celostní pohled na zdraví člověka. Bere v úvahu dnešní tak všeobecně známé psychosomatické stavy pacienta.

Co je to antroposofická medicína

Antroposofická medicína uznává současnou konvenční medicínu, vědecký výzkum a metody zkoumání na úrovni fyzického těla, zároveň však rozšiřuje pojetí člověka i o úroveň duševní a duchovní. V tomto smyslu je možno označit antroposofickou medicínu za celostní.

Zdravého člověka si lze představit jako dobře sladěný orchestr. Každý nástroj má svůj part, jenž má zahrát v pravý okamžik a s patřičnou intenzitou. Není-li ale některý z nástrojů dobře vyladěn, hraje příliš pomalu nebo naopak příliš intenzívně a vzniká nemoc.

Lékařské umění dále spočívá ve schopnosti lékaře odhalit, na jaké úrovni a jakým způsobem tato disharmonie vznikla a pomoci pacientovi obnovit křehkou rovnováhu zdraví. Nikdy přitom nesmí opomíjet fakt, že orchestr má i svého dirigenta. Lékař musí vždy a za všech okolností respektovat svobodnou vůli pacienta.

Harmonický celek lidského zdraví

V centru pozornosti antroposofické medicíny je vždy člověk jako ztělesnění harmonie všech složek (fyzické složky a jich životních sil, emoční a spirituální stránky). Tato harmonie je dynamická, v člověku neustále probíhají procesy, jež 
vyrovnávají všechny jednotlivosti v harmonický celek lidského zdraví. Antroposofická medicína chápe nemoc jako vychýlení z rovnováhy.

Podstata chorobného procesu spočívá v tom, že se v organismu odehrává něco, co se nezačleňuje do jeho celkové činnosti. Chorobný proces je tedy takový, který probíhá v nesprávnou dobu, na nesprávném místě nebo v nesprávné míře.

Antroposofická medicína je jedinečná i tím, že její nedílnou součástí je široká paleta terapií. Každá z nich pomáhá pacientovi na jiné úrovni a specifickým způsobem hledat cestu ke zdraví, která je zároveň v jistém smyslu i cestou osobního vývoje.

 

rytmické vtírání a masáže pomáhají

Názory těch, kterým masáže pomohly

Rytmické vtírání a masáže byly pro mě něco úplně nového v oblasti terapie masáží. Před první návštěvou jsem si dost dobře nedokázala představit, co mně vlastně čeká. Absolvovala jsem sedmitýdenní kůru a po ní jsem se cítila nepopsatelně dobře fyzicky a k mému velikému údivu výborně i po psychické stránce. Byla jsem velice překvapená, jaká jemná technika masáže může hluboce ovlivnit fyzické projevy i cítění a prožívání. Toto jsem u žádné jiné masáže nezažila. Nemůžu pominout ani velmi příjemné provoněné prostředí a velmi citlivý přístup masérky.

Nikola M. 42let, Brno

Doporučení na rytmické vtírání a rytmickou masáž jsem dostala od mé lékařky, kde jsem se léčila s výhřezem meziobratlové plotenky. Byla jsem pak velmi překvapená nad jejími účinky. Bolest se zmírnila, cítila jsem uvolnění. Hlavní zásluhu však měla paní masérka, neboť svoji “masáž” provádí s lehkostí, radostí a láskou. Děkuji

Bohdana H. 50let, Lysice