Něco o mně

Jmenuji se Veronika Doupalová, narodila jsem se v roce 1977 v Brně, kde také působím. O Antroposofii se zajímám od svých 21 let. V začátku byl můj zájem spíše pasivní, kdy jsem různé informace přijímala od lidí, kteří z mého úhlu pohledu oplývali hlubokou moudrostí, která mě vždy velice přitahovala.  Měla jsem již od dětství různé otázky, na které mně nebyl schopen nikdo odpovědět, zde jsem konečně nacházela tyto odpovědi a hluboké pravdy, které mi dávaly logický smysl.

Aktivní studium odkazů Rudolfa Steinera začalo až v roce 2006. Tato intenzivní cesta vnitřní vědomnější práce mně dovedla k jednoletému studiu Biografie v Mannheimu Německo (Biografie je jedna z mnoha antroposofických terapií) v roce 2014. Tam jsem se potkala se zdravotní sestřičkou ze Švýcarska, která pracovala v Ita Wegman klinik v Arlesheimu ve Švýcarsku. Prováděla tam různé antroposofické terapie (rytmické masáže, vtírání, dále zábaly a olejové disperzní koupele). Brzo jsme se spřátelily a tak jsem měla možnost zažít na svém těla, jak vypadá rytmické vtírání a rytmická masáž a hlavně jejich nepopsatelný účinek. Hluboce mně tato metoda zasáhla.

Po nějaké době jsem zjistila, že její vědomosti jsou velice cenné a obsáhlé, neboť jejich rodinná historie rytmických masérů začíná skoro u samého počátku, také její učitelé byly přímo žáky paní Dr. med. Margarethe Hauschkové. Mezitím jsem absolvovala částečně seminář Waldorfské pedagogiky v Brně (cca 2 roky), který jsem bohužel nemohla plnohodnotně dokončit, protože můj osud mě vedl rychleji, než jsem očekávala k metodě rytmického vtírání. V letech 2015 – 2016 jsem měla možnost absolvovat všechny kurzy rytmického vtírání ve vzdělávacím centru SOLEO na klinice Ita Wegman Clinic ve Švýcarsku. Ve stejném roce jsem si udělala rekvalifikační kurz maséra, abych toto ošetření mohla oficiálně provozovat. Po té jsem začala spolupracovat s antroposofickou lékařkou v Brně.

V roce 2020 jsem dokončila tříleté studium rytmických masáží. Nyní absolvuji tříleté nádstavbové studium včetně rytmických koupelí, které se bude ukončovat v roce 2023, dále absolvuji docentské vzdělávání rytmických masáži. Dále jsem si také doplnila zdravotnické vzdělání – jako masér – zdravotník, které byl ukončen v roce 2020. V průběhu času jsem absolvovala několik seminářů zaměřených na obklady/zábaly a komprese, které neodmyslitelně patří v antroposofické medicíně do terapie vnějších ošetření.

Jsem velice vděčná, že můžu vykonávat tak krásnou a naplňující práci.  A pevně věřím, že se tato metoda bude v budoucnu dále rozšiřovat i v České Republice. Doufám, že i přes to, že zde nemáme žádnou antroposofickou nemocnici, bude v budoucnu možné spojit lékařské umění s terapeutickým a tak přispět k odkazu Rudolfa Steinera, jít nepředpojatou cestou vzájemné podpory a hluboké úcty ke každému člověku.